Privacyverklaring

Inleiding

Landgoed Duin & Kruidberg respecteert de privacy van al haar belanghebbenden. Uw persoonlijke gegevens worden bij ons dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Landgoed Duin & Kruidberg (D&K) houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de eisen die de wet hieromtrent stelt.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast en waarom?

Wanneer u de website bezoekt
Op de website van Landgoed Duin & Kruidberg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Landgoed Duin & Kruidberg haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Hotel Landgoed Duin & Kruidberg gebruik van het IP-adres van uw computer.

Wanneer u zich aanmeld voor de nieuwsbrief
Als u aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen van D&K, dan gebruikt D&K uw emailadres om de nieuwsbrief te versturen. Onderaan de nieuwsbrief is altijd een mogelijkheid om u uit te schrijven..

Wanneer u een reservering maakt bij ons voor een overnachting of een ander event
Wanneer u bij ons een overnachting of een ander event boekt, dan heeft D&K de volgende persoonsgegevens van u nodig(deze gegevens kunnen ook van een derde verkregen zijn, als u via een andere boekingswebsite heeft geboekt):

  • Naam, adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Creditcard gegevens indien u deze heeft ingevuld

D&K gebruikt bovenstaande gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van overeenkomsten, de interne bedrijfsvoering, om gasten en geïnteresseerden van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en voor haar overige dienstverlening. Uw persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld en worden versleuteld bewaart.

Hoelang bewaart D&K uw gegevens?

Landgoed Duin& Kruidberg bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. D&K hanteert een bewaartermijn van 5 jaar.

Beveiliging 

Uw persoonsgegevens worden bij ons opgeslagen in het reserveringssysteem. Onze afdelingen Front office, sales en administratie hebben toegang tot de gegevens. Zij gebruiken deze uitsluitend voor bovengenoemdedoeleinden 

Wat zijn uw rechten?

Wilt u inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben? Of wilt u uw gegevens wijzigingen, verwijderen of het gebruik hiervan laten beperken? Daar heeft u recht op. Neem hiervoor contact op met jesse.mulder@duin-kruidberg.nl Als u het niet eens bent met de persoonsgegevens die wij van u verwerken dan kunt u hiertegen ook bezwaar maken.
Om de persoonsgegevens niet met een verkeerde persoon te delen vragen wij wel om u te identificeren bij een van de bovenstaande verzoeken.

Contact 

Voor vragen, suggesties of klachten over de website kunt u een e-mail sturen naar Lianne.Velthuis@duin-kruidberg.nl.